Berga-Marnavägens Samfällighetsförening

Välkommen!

(Kom ihåg att ibland klicka under rubriken Nyheter och Övrig information).

När du köper en fastighet som har en andel i gemensamhetsanläggning Sundsvall Berga GA:3 kommer du att bli medlem i samfällighetsföreningen.
Föreningen ansvarar för underhåll och förvaltning av vägen och mötesplatser.
Till grund för föreningen ligger Lantmäteriets anläggningsbeslut 2005-03-17 (Dnr KLM 00/109).

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.